Reklama

Синтез роботи компаратора

Компараторице електронні пристрої, призначені для порівняння напруг. Схема найпростішого компаратора зображена на рис.4.24, а (використовується в системах контролю та автоматичного керування і відноситься до елементів імпульсної техніки). Він виконує порівняння вхідного сигналу Uвх з опорною напругою Uоп.

Сигнал на виході ОП змінює полярність, коли ці напруги зрівнюються, як показано на часових діаграмах роботи компаратора, наведених на рис.4.24, б.

Коли Uоп=0, маємо нуль-орган, що фіксує відхилення Uвх від нульового значення.

Компаратор – це чи не єдине застосування ОП без зворотних зв’язків, коли напряму використовується його великий коефіцієнт підсилення: найменша різниця потенціалів між входами призводить до насичення ОП. При цьому маємо знак вихідної напруги «+», коли напруга на неінвертуючому вході більш позитивна, ніж на інвертую чому, і «-», коли навпаки.

Живити ОП у даному разі можна і від одно полярного джерела, бо він фактично порівнює синфазні напруги.

Компаратори для порівняння напруги однієї полярності випускають у вигляді мікросхеми, схемне зображення:

2021-10-13 174429

2021-10-13 174527

Reklama