Поняття відношень

Відношення реалізують на множинах реальні зв’язки між реальними об’єктами. Відношення застосовують при побудові комп’ютерних баз даних, організованих в вигляді таблиць. Зв’язки між групами даних в таблицях описуються мовою відношень. Такі бази даних називаються реляційними. Відношення також часто використовується в програмуванні. Такі складові структури  даних як списки, дерева тощо звичайно використовуються для опису деякої множини даних […]