Понятие об атмосферах планет

Земля окружена атмосферой— слоем воздуха, который удерживается у поверхности Земли силами притяжения. Земная атмосфера представляет собой смесь азота (78%), кислорода (21%) и небольшого количества углекислого газа, водяных паров и других газов. Атмосфера играет очень важную роль в тепловом балансе Земли. Она хорошо пропускает солнечные лучи видимого света. Поглощая их, поверхность Земли нагревается и испускает тепловые […]

Загальна характеристика сучасної геоекологічної ситуації в Україні

Екологічна безпека будь-якої країни не може забезпечуватися лише природоохоронними заходами без урахування соціальних, політичних та демографічних проблем. Ці питання настільки взаємопов’язані, що вирішення кожного окремо потребує їх сукупного розгляду. В Україні, де велику частину території займають перетворені природні комплекси, всі техногенні та переважна більшість природних катастроф пов’язані, як правило, з негативними екологічними наслідками таких несприятливих […]

Забруднення Гідросфери

Вступ            Вода – найбільш поширена неорганічна сполука, “найбільш важливий мінерал” на Землі. Водні ресурси поруч з атмосферними та космічними ресурсами належать до невичерпних природних ресурсів. Вони невичерпні як фізичне тіло. Проте такі ресурси як вода та повітря суттєво піддаються значним змінам в процесі техногенезу, а при значному забрудненні можливе вичерпання цих ресурсів.  20-е століття […]

Закони Екології

Закон біогенної міграції атомів (або закон Вернадського): міграція хімічних елементів на земній поверхні і в біосфері в цілому здійснюється під переважаючим впливом живої речовини, організмів. Так відбувалося і в геологічному минулому, мільйони років тому, так відбувається і в сучасних умовах. Жива речовина або бере участь в біохімічних процесах безпосередньо, або створює відповідну, збагачену киснем, вуглекислим […]