Характеристика (зразок)

Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника (учня). Характеристика дається, як правило, з останнього місця роботи або навчання. Готує її керівник структурного підрозділу (у школі — класний керівник). Підписується керівником установи або ж керівником установи й керів­ником структурного підрозділу та засвідчується гербовою чи круглою (що прирівнюється до гербової) печаткою. […]

АВТОБІОГРАФІЯ

Автобіографія — це документ, у якому особа, що скла­дає його, подає опис свого життя та діяльності в хро­нологічній послідовності Автобіографія має бути вичерпною й лаконічною, може писатися від руки або з використанням технічних засобів. Залежно від призначення автобіографія може бути: - автобіографією-розповіддю (укладається в довільній формі); - автобіографією-документом (точно викладаються основні факти).

Складання словника термінів за фахом майбутньої професії

Вінчестер - диск, на якому зберігається вся інформація в ПК. Знаходиться всередині системного блоку. Друга назва - жорсткий диск (англ. Hard Disk Drive - HDD). Буфер обміну (англ. clipboard) - область оперативної пам’яті комп’ютера, в якій можуть зберегтися дані різних форматів для перенесення або копіювання їх між різними програмами або частинами однієї програми. Як правило […]

Складні випадки керування і узгодження

1. Узгодження – вид підрядного зв’язку. Розрізняють три способи підрядного зв’язку у словосполученні: узгодження, керування, прилягання. Узгодження - це такий тип підрядного зв’язку, за якого залежне слово уподібнюється граматичним формам головного слова. У словосполученнях життєрадісна дітвора, наш дім, п’ятий день, написаний лист залежні слова - прикметник, займенник, порядковий числівник і дієприкметник - узгоджуються в роді, […]

Укладання резюме

Нині для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади особи, які претендують на ту чи іншу посаду, надсилають резюме - документ, у якому претендент повідомляє стислі відомості про освіту, трудову діяльність, професійний досвід і досягнення тощо. На відміну від автобіографії та характеристики, резюме зорієнтоване не на всебічний опис особи, а передусім на переконання роботодавця у […]

Чотириногі друзі людини

Чотириногі друзі людини Стародавні історики розповідають: спартанський цар Агесілай у битві випустив на ворога спеціально навчених собак. І це не поодинокий випадок, коли чотириногих друзів людини використовували у війні. Собаки були у військах Александра Македонського, Дарія, Ксеркса; греки і римляни вирощували кремезних злих собак — могосів. Перед боєм їх мордували голодом, щоб вони були лютіші. […]

Природо, мати невмируща

Упродовж усього історичного розвитку людина прагнула охопити своєю свідомістю якнайширшу картину світу, пояснити, пізнати природу задля того, щоб застосувати її для своїх потреб. Цікаві з цього погляду народні уявлення про будову світу, окремі явища природи. Зокрема, наші предки вважали, що на небі існує стільки зірок, скільки людей живе на землі; що в кожної людини є […]