Складання словника термінів за фахом майбутньої професії

Вінчестер – диск, на якому зберігається вся інформація в ПК. Знаходиться всередині системного блоку. Друга назва – жорсткий диск (англ. Hard Disk Drive – HDD).

Буфер обміну (англ. clipboard) – область оперативної пам’яті комп’ютера, в якій можуть зберегтися дані різних форматів для перенесення або копіювання їх між різними програмами або частинами однієї програми. Як правило вміст інформації, що копіюється в буфер, стирає його попередній вміст.

Апгрейд – (англ. Upgrade) – оновлення, модернізація ПК (персонального комп’ютера), тобто заміна застарілих комплектуючих на більш сучасні.

Софт – теж саме що програмне забезпечення (програми), які встановлюються на ПК.

 Хостинг – розміщення Вашої інформації (зазвичай сайт) на цілодобово працюючому комп’ютері, підключеному до швидкісних каналів Інтернет.

Утиліти – це службові (не прикладні) програми, які використовуються для налаштування, контролю, відновлення, захисту операційної системи та інше.

BIOS - програма, яку виконує процесор, щоб запустити комп’ютер після включення. Крім того, BIOS керує обміном даними між операційною системою комп’ютера і підключеними до нього периферійними пристроями.

Юзер - (англ. user) користувач.

Інтегральна мікросхема – це мікроелектронній виріб, що складається з активних(транзисторів) і пасивних(резистор, діод) елементів, а також з провідників, що сполучають їх.

Індикатор – оптоелектронний прилад, для перетворення електричних сигналів у відповідний їм просторовий розподіл яскравості.

Мультивібратор – це генератор релаксаційного типу з прямокутної формую імпульсів, який використовується у системах керування.

Мікропроцесор – це обробляючий та керуючий пристрій, виконаний з використанням технології великих інтегральних мікросхем.

Програма – це деяка послідовність машинних команд, що зберігається на диску і у разі необхідності завантажується у пам’ять.

Операційна система – це сукупність програм, що завантажуються під час включення комп’ютера, керує всіма ресурсами   комп’ютера і забезпечує завантаження інших програм.

Переривання – це сигнал, який подається на центральний процесор і інформує його про виконання якоїсь дії.

Компілятор ( Compiler від to compile збирати в ціле) – комп’ютерна програма  (або набір к. програм), що перетворює (компілює) програмний код, написаний певною мовою програмування на еквівалентний код в іншій мові програмування який, як правило, необхідний для виконання програми машиною, наприклад, комп’ютером .

Суматор – логічний комбінаційний пристрій, що виконує арифметичні додавання кодів двох чисел.

Компаратор – це комбінаційний вузол, який виконує функцію порівняння двох кодових слів визначеної розрядності.

Материнська плата(системна) – це плата комп’ютера, яка є основною в системному блоці, яка визначає архітектуру і продуктивність комп’ютера.

Модем – це пристрій, що застосовується в системах зв’язку для фізичного сполучення інформаційного сигналу.

Лексема – послідовність дозволених символів в мові програмування, які зрозумілі  для транслятора.

Макрос – програмний засіб, призначений для підстановки одних даних замість інших.

Кард-рідер – пристрій що дозволяє зчитувати інформацію з карток пам’яті, а також інших електронних карток.

Лічер (англ. leech – п’явка) – учасник файлообмінної мережі, викачує інформацію. Іноді вживається в негативному сенсі. Так відгукуються про людину, яка віддає значно менше, ніж забирає.

Баг – помилка або дефект у програмі.

Фіча – особливість, властивість, характерна риса. Стосовно до програм позначає нетиповий результат дії, що змахує на недоробки або помилку. Іноді, до речі, так і є.

Палити мануал – вивчати інструкцію користувача.

Латочка» («патч») – невеликий додаток, що усуває проблеми з програмою.

Кащенізм – стиль спілкування на форумах, що характеризується провокаційними повідомленнями і насмішкою над співрозмовником. Основні прийоми «кащенітів»: обговорення гострої теми, не пов’язаної з даним питанням; провокування співрозмовника на флейм; виставлення співрозмовника антисемітом.

Імхо (англ. IMHO) – розшифровується як In My Humble Opinion і In My Honest Opinion. Російський переклад – «на мою скромну думку». Використовується для вираження своєї точки зору.

Ламер – користувач з високим рівнем зарозумілості.

Лінух – операційна система Linux.

Банер – рекламне посилання на сайті, як правило у вигляді графічного зображення, часто з анімацією.

Інформер – тип шкідливих програм (це скрипт – типу вірус), які виводять рекламу на робочий стіл, найчастіше поверх всіх вікон.