Класифікації нетрадиційних релігій

Класифікація релігій має давню історію. Розширення меж пізнання, секуляризація освіти, культури, підвищення рівня життя, глобалізаційні процеси зумовлюють зміни в структурі, функціях та організації релігії. Загальною тенденцією ХХ ст. стало виникнення так званих “нетрадиційних релігій”, “позаконфе-сійних релігій”, “неорелігій”, “нових релігій”, “тоталітарних сект”, “нетрадиційних культів”. Ці терміни не є цілком виправданими, оскільки вони не точно відображають конкретно-історичний […]

Неохристиянство

До цього класу належать релігійні течії, що виникли в рамках традиційного християнства з метою приведення його до вимог часу. Ці течії ґрунтуються на Біблії і на особі Ісуса Христа як на центральній постаті своїх релігійних доктрин, їм притаманна критика ортодоксального християнства, оголошення своєї церкви виключно істинною у спасінні Христової віри. Церква Ісуса Христа святих останніх […]

Сутність свободи совісті, її формування і розвиток

Надзвичайно важливою у контексті релігієзнавчого осмислення історії становлення, генезису, інституалізації релігії в Україні, її функціональної ролі та місця в українському соціумі, характеру і змісту державноцерковних відносин, релігійної ситуації постає проблема свободи совісті. Актуальність означеної проблеми як в теоретичному, так і в практичному аспектах визначається передусім тим, що свобода совісті в концептуальному плані цілком справедливо розглядається […]

ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ

Китайська філософія склалася в період VIII-III ст. до н. е. В історико-філософській науці немає загальноприйнятого критерію періодизації китайської філософії. Тому її історія може бути підрозділена по різних підставах. Наприклад, по порядку зміни правлячих династій, за європейським принципом розстановки хронологічних віх (древній, середньовічний, новий, новітній періоди), в прослідковувано розгалужень основних напрямків. Але, використовуючи будь-які критерії, можна […]

Філософія Відродження.Ідея гармонії духу і тіла

План 1.      Філософія Відродження 2.      Ідея гармонії духу і тіла 3.      Гуманізм і проблема індивідуальності. 4.      Людина як творець самої себе 5.      Розвиток науки від геоцентризму до геліоцентризму: М.Копернік, Дж. Бруно. 6.      Епоха та ілюзії духовності й державного устрою: Т.Мор, Т.Кампанелла 1. Філософія Відродження XV-XVI ст. в історії філософської думки прийнято називати епохою Відродження, Ренесансу […]

Локальні релігії

Буддизм Буддизм є найдавнішою із світових релігій. Виник в Індії у середині 1 тис. до н.е. За легендою, після нескінченних перероджень Будда (Будда на санскриті означає “просвітлений вищими знаннями”) з’явився на Землю, щоб виконати свою рятівну місію і показати людству шлях до спасіння. Для свого останнього переродження спаситель обрав образ царевича Сіддхартхи, який належав до […]

СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ РЕЛІГІЇ

Релігія супроводжує людство протягом значної частини його історії і на сьогоднішній день охоплює до 80 % населення земної кулі. І все ж таки вона є сферою, мало зрозумілою і для звичайних людей, і для фахівців. Причин тому багато. Дати одне визначення того, що ж таке релігія, навряд чи можливо вже тому, що відома величезна кількість […]

Сутність духовного життя суспільства та його структура

У будь-яких суспільних явищах певною мірою задіяна духовність, яка представлена різними сторонами, видами тощо. Тому визначення місця й ролі духовного чинника у громадських явищах та процесах стає необхідним моментом пізнання закономірностей суспільного життя. Теоретична розробка проблем духовного життя суспільства і його культури передусім важлива для тих сфер практичної діяльності, в яких духовні елементи відіграють помітну, […]

Об’єкт і предмет філософії

Об’єкт і предмет філософії Виникнення філософії стало історичним поворотом у духовному житті суспільства. Він означав розрив з міфологічними уявленнями щодо існування людини і світу, релігійно-моральними уявленнями про них та предметно-образним мисленням па користь теоретико-понятійного мислення. Філософія покликана відповідати па питання, що на них не може дати відповідь жодна наука. У теоретичних побудовах філософія спирається на […]

Світогляд та його історичні типи

Світогляд та його історичні типи Світогляд — найважливіший феномен духовності особистості і суспільства. Він є сукупністю їх поглядів, оцінок, принципів, переконань та ідеалів, що відображають найзагальніше бачення і розуміння світу, місце людини в ньому і разом з тим життєвих позицій та програм поведінки людей, їх вчинків. У світогляді в узагальненому вигляді представлені пізнавальна, ціннісна і […]