ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ

Китайська філософія склалася в період VIII-III ст. до н. е. В історико-філософській науці немає загальноприйнятого критерію періодизації китайської філософії. Тому її історія може бути підрозділена по різних підставах. Наприклад, по порядку зміни правлячих династій, за європейським принципом розстановки хронологічних віх (древній, середньовічний, новий, новітній періоди), в прослідковувано розгалужень основних напрямків. Але, використовуючи будь-які критерії, можна все ж з упевненістю вважати, що свій початок китайська філософія веде від «перших філософів даосизму, конфуціанства і авторів навчання «Книги змін». Коментарі до «Книги змін» поклали початок філософії Китаю.

Історія Стародавнього Китаю розпадається (не рахуючи неоліту) на шість періодів:

•        Шан-Інь (18-12 ст. до н.е.);

•        Чжоу — Західне Чжоу (12-8 ст. до н.е.);

•        Чжоу — Східне Чжоу — Лего (тобто «окремі держави»);

•        Чжоу — Східне Чжоу — Чжаньго (тобто «б’ються держави»);

•        імперія Цінь (221-206 рр. до н. е.);

•        Хань (кінець III ст. до н.е. — II ст. н.е.).

 СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ПОЛНЫЙ РЕФЕРАТ

У Стародавньому Китаї міфологія була розвинена слабо. Древні китайці були для цього дуже практичними людьми.

Філософія в Китаї виникає в кінці III періоду в історії Стародавнього Китаю і отримує свій найвищий розквіт в наступний період Чжаньго. Цей період «борються держав, царств» був також тим, що часто називають «золотим століттям китайської філософії».

Дійсно, в ті часи вільно і творчо існувало шість основних філософських шкіл:

•        конфуціанство;

•        моізм;

•        школа закону ( «фа-цзя»), по-європейськи — легізму;

•        даосизм;

•        школа «інь-ян» (натурфілософи);

•        школа імен ( «мін-цзя»).

При цьому в більшості шкіл переважала практична філософія, пов’язана з проблемами життєвої мудрості, моралі, управління. Це майже цілком відноситься до конфуціанство, моізму, легізму, світоглядні підстави політико-етичних навчань яких були або слабкі, або запозичені з інших шкіл, наприклад з даосизму — найбільш філософічно з шести шкіл старокитайської філософії. Старокитайська філософія була малосістемна. Це пояснюється тим, що вона була слабко пов’язана навіть із тією наукою, яка існувала в Китаї, а також слабким розвитком старокитайської логіки. У Китаї не було свого Арістотеля, була слабка і раціаналізованность старокитайської філософії. Сам давньокитайський мова без суфіксів і флексій утруднював вироблення абстрактного філософського мови, але ж філософія — світогляд, що користується філософською мовою.