Reklama

ЯСУНАРІ КАВАБАТА (1899-1972)

12357212882207Ясунарі Кавабата народився 11 червня 1899року в родині лікаря, в селищі неподалік від Осаки. Коли йому виповнилося три роки, помер батько, невблаганна смерть рано забрала й матір. Хлопчик залишився на утриманні діда, з яким вони разом ділили радість і сум. Та коли хлопцеві виповнилося шістнадцять літ, помер і дідусь. Ясунарі спізнав гіркоту поневірянь, скорботу за рано втраченими найближчими родичами. Ще в школі хлопець почав серйозно захоплюватися малюванням, пізніше — художньою літературою. І все ж переважило прагнення до мистецького освоєння дійсності засобами художнього слова. Він вирішив стати письменником. Одним із ранніх його творів став «Щоденник шістнадцятилітнього». Мотиви суму надовго супроводитимуть творчу діяльність видатного майстра, наповнюючи її драматизмом, невідворотньою фатальністю, приреченістю перед гіркою долею. Юний Кавабата багато читає, розмірковує, мріє, стає ерудованою людиною, що цікавиться подіями сучасності, культурними традиціями минулого. Після вступу до Токійського університету (1920 р.), він розгортає літературну роботу, друкується в журналі «Нова течія» із оповіданням «Картини поминання полеглих на війні». Письменник навчається на відділенні японської філології. У 1924 році Ясунарі Кавабата бере активну участь у створенні журналу «Літературна епоха», що об’єднав неосенсуалістів, які орієнтувалися на кращі зразки західноєвропейської авангардної літератури. Теоретичні засади неосенсуалістів базувалися на концепції відтворення необ’єктивно існуючого життя, а суб’єктивних відчуттів у сприйнятті дійсності. Таким чином, увага письменника має зосереджуватися на плинності почуттШ, запахів, звуків, символів, знаків, що існують як внутрішній вияв життєвих реалій. Елементи загостреної психологізації, заглиблення у філософію особистості становлять основу творчого мислення письменницького об ’єднання японських модерністів.

 «Захопившись сучасною літературою Заходу, я часом намагався наслідувати її зразки. Але в корені я східна людина і ніколи не губив свого власного шляху», — пише митець. Справді, у творах Каваба-ти відчутно глибокий вплив національної традиції, що проявилася в тонкому ліризмі відчуття прекрасного. Це картини природи, витончене уявлення про прекрасне в душі людини, її вчинках і мріях. Потяг до простоти, нескладних образів і понять сплітається у творчості Кавабати Ясунарі з традиційною японською естетикою дзен. Тут на перший план виходить безпосередність і простота, тісне наближення до природи, лаконічність і стриманість у висловленні почуттів, асоціацій, у сприйнятті яких іде прочитання художнього тексту. Людина сприймається як невіддільна частина природи, освоєння світу йде в неподільній єдності й організованій стрункості.

Письменник створює визначну повість «Снігова країна» (1934— 1947рр.), що уклалася в циклі окремих новел-оповідань, об’єднаних між собою ідейно-тематичною асоціативністю.

Кавабата створює повість «Тисяча журавлів» (1951 р ), романи «Стогін гори» (1953 р.), «Давня столиця» (1961 р.), оповідання та есе. Ці твори пройняті глибинним ліризмом, який письменник знаходить в буденності, в простоті відтворюваних подій і явищ оточуючого життя.

Видатний японський письменник не відходить від спрямувань класичної традиції. І в часи мілітаризму саме ці орієнтації врятували його від ганебного пристосуванства, примирення з ідеологією ненависті, реакційності. Відзначається, що в поезії Ясунарі Кавабати відсутній образ героя-воїна. Мотиви героїчного уславлення свого народу поет шукає в простоті й красі духовних цінностей звичай-шх людей-трударів, злидарів робітничих кварталів, їхня доля зацікавлює митця, саме їхні портрети малює художник слова на тлі чудової японської природи.

У 1968 році письменник був удостоєний Нобелівської премії в галузі літератури.

Символічність художньої палітри автора засвідчує глибоку його причетність до джерел традиційної японської образності, звернення до класичної спадщини крізь призму власних новаторських прийомів. Приваблює витонченість художньо-поетичної естетики поета, глибинний зв’язок із природою, простором вишуканого японського пейзажу, що носить реалістичний, матеріалізований характер в противагу абстрактній ідеалізації.

СКАЧАТЬ ПОВЕСТЬ ТЫСАЧЯ ЖУРАВЛЕЙ 

Reklama