ФІЛОСОФІЯ ОСОБИСТОСТІ

ФІЛОСОФІЯ ОСОБИСТОСТІФІЛОСОФІЯ ОСОБИСТОСТІ

             План: 

    Співвідношення понять “людина – індивід – особа – особистість – індивідуальність” Вихідні цінності людського буття

               Вихідні характеристики людської особистості. Відношення “Я і Ти”, “Я та Інший” у особистісному окресленні

                 Характеристика людської особистості – Альберт Ейнштейн

Центр духу, особистість, не є ні предметним, ніоречевленим буттям, але є лише постійно здійснювана всередині себе самого певна побудова актів… Щоби бути особистістю, ми можемо лише збирати самих себе у буття нашої особистості, сконцентруватися до нього, проте не об’єктивувати його.

Макс Шелер «Чим більше людина заглиблюється у своє “Я”, тим більше відчуває нескінченну значущість усякої, навіть незначної дрібниці, відчуває, що обрати саму себе не значить лише вдуматись у своє “Я ” та його значення, але насправді та свідомо взяти на себе відповідальність за кожну своє справу або дію»

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ПОЛНЫЙ РЕФЕРАТ

Сьорен Кіркегор

Людська особистість (персональність) постає внутрішньою концентрацією людського початку в людині, тому звернення до її аналізу є необхідним і виправданим. У філософському дослідженні особистості виявляється її подвійний вимір: з одного боку, особистість постає як “самотність ” – неподільний атом людського початку буття, що дозволяє характеризувати особистість як ідею даної людини; у цьому вимірі особистість розкривається через низку понять, що починаються словом “само”: самоусвідомлення, самовладність, само-детерміпація. Проте особистість є властивістю реальної конкретної людини, тому інший вимір особистості її духовний світ, через який людська “самотність ” виходить у зв ‘язок із іншими характеристиками людини – із її психологічними особливостями, статтю, відношенням до інших людей, поведінкою.

Співвідношення понять “людина – індивід -особа – особистість – індивідуальність”.

Вихідні цінності людського буття

Поняття “людина – індивід – особа – особистість – індивіду-альність”, характеризують якісні прояви людини. > Поняття “людина” означає вид у біологічній класифікації, розумну істоту, що має принципові відмінності від усіх інших істот.

Поняттям “індивід” позначають окремо взятого представника людського роду, якому властиві неповторні і унікальні природні і соціальні якості. Тому ми не можемо прямо і безпосередньо переносити всі характеристики роду на індивіда, як і навпаки. Таку діалектику одиничного та загального в індивіді часто позначають и словами: “типовий індивід”, “дуже своєрідний індивід” і т.ін.