ТОМАС МАНН (1875-1955)

загруженоТОМАС МАНН (1875-1955)

Видатний німецький письменник народився 6 квітня 1875 року в містечку Любеку в родині купця. З ранніх літ привчався до праці, любив читати. Томас навчався у Вищій школі в місті Мюнхені, до того деякий час працював в страховому агентстві. Томас та його брат Генріх від природи мали блискучий талант до художнього творення, писали прозу й публіцистику, активно займалися громадською роботою. У 1894 році з ‘являється перша публікація Томаса Манна — оповідання «Пропаща». А в 1898 році він публікує книгу «Маленький пан Фрідеман та інші оповідання». Це збірник непересічних зразків малої прози, до якої він звертався й наприкінці життя — новела «Обдурена» (1953р.). Згодом він стає талановитим майстром не тільки малої прози, а також пише великі за текстовим обсягом твори. Найвідоміші його романи — «Будден-броки» (1901 р.), «Чарівна гора» (1924 р.), «Доктор Фаустус» (1947р.), які ввійшли до скарбниці світового письменства XX століття.

Стосовно творчої роботи суспільно-громадського значення слід вказати, що письменник активно працює в літературно-художньому журналі «Весняна гроза» та сатиричному щотижневику «Симплі-циссимус», в яких він особисто виступає автором і редактором.

Широка амплітуда письменницького споглядання оточуючого суспільства, світу звичок і соціального побуту вирізняє письменника на тлі інших майстрів художнього пера того часу. Він заглиблювався і проникав в усі шари складних класових взаємовідносин у Німеччині. Творча естетика, що спиралася на кращі традиції європейського гуманізму, притаманна великому майстру слова.

Етапними стали його новели «Трістан» (1902р.), «Тоніо Кре-гер» (1903 р), «Смерть у Венецїі» (1912 р.). Томас Манн піднімає важливі суспільні проблеми вибору, що стоять перед людиною в де-гуманізованому світі, між філософією індивідуалізму та етапними віхами нового життя пристрастей і потрясінь.

У 1938 році письменник переїздить до Швейцарії, а в 1938 році — до США. Загроза знелюднення, прихід до влади фашизму змусили Томаса Манна емігрувати з рідної країни.

Дослідники творчості письменника відзначають, що провідною темою його творів є сшетіння мистецтва й життя, якою мірою вони оволодівають свідомістю людини.

Філософічність і глибокий психологізм — ось провідна тенденція його реалістичного мистецького методу. Висока інтелектуальна майстерність характеризує його як ранню, так і пізнішу творчість.

Німецька філософська традиція будує світ антитез, ареал контрастів, з яких виростає індивідуальна, стилістична манера Томаса Манна. Відштовхнувшись від гармонії співіснування духовного й матеріального у зовнішньому світі, автор виносить на поверхню світ психологічних умотивувань, причинно-наслідкової логіки, яка зводиться до ідеї абсолюту, його метафізичного обгрунтування. У своїй творчості автор звертається як до конкретно-історичних реалій, так і світу суспільної об’єктивізації, в цьому вбачаючи психологічну виправданість явища мистецтва як такого. Завдання покликання митця є утвердження гуманістичних ідеалів, не позбавлених прив ’язаності до існуючих принципів оточуючої дійсності.

Томас Манн активно бореться проти ідеології фашизму. Це відбилося в романах «Йосип і його брати» (1933—1943рр.), «Лотта у Веймарі» (1939р.), збірнику літературних етюдів «Велич і страждання майстрів» (1935 р.). Відомі яскраві його публіциспшчні виступи «Про майбутню перемогу демократії» (1938 р.), «Німецькі слухачі» (1941—1945 рр.).

 

У1953 році письменник переїхав до Швейцарії, де помер 12 серпня 1955 року.