Світ і поняття світу

Світ і поняття світу (homework.net.ua)Світ і поняття світу

У разі здійснення спроби знайти просту та усім давно відому відповідь на запитання, що таке світ, ми зі здивуванням виявляємо, що це досить складна проблема. Кожна пересічна людина визначає себе за допомогою поняття «світ», проте здебільшого не завжди усвідомлює смисл та значення цього поняття.

У повсякденному спілкуванні ми досить часто вживаємо словосполучення: «увесь білий світ», «на чому тільки той світ стоїть», «неблизький (далекий) світ», «цей світ», «той світ», «світ неба», «перевернутий світ», «символічний світ» та ін. І хоча зміст наведених виразів може бути відмінним у різних випадках, люди розуміють, про що йдеться, це розуміння всього сущого як незалежного від людини, в якому розгортається людське життя. Вирази «той світ», «цей світ», «символічний світ» виявляють, що мова може йти про різні світи при обов’язковій наявності там людини.

 Отже, визначення змісту поняття «світ» можливе і дійсне тільки у системі відношення «людина — світ». Це свідчить про те, що воно слугує людині для відображення існування того, на тлі чого виявляє, «висвічує» себе людина. Образно висловлюючись, щоб людина змогла уявити себе як певне існування, вона має бути здатною уявляти усе те, що від неї відмінне: «зверху, знизу, збоку, всередині, вчора, сьогодні та завтра, тут, зараз і тепер». Іншими словами, світ є все те, що відмінне від людини і що, одночасно, органічно має людину в собі. Це те, від чого вона, людина, відрізняється.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ПОЛНЫЙ РЕФЕРАТ

Однак людина як унікальна і неповторна істота виявляється і стосовно самої себе. Отже, на противагу об’єктивно існуючому світу є «внутрішній світ людини».

Тому найпростіше визначення поняття «світ» можна навести таке: Світ це все суще, що є в людині та поза нею.

Спираючись на таке визначення, можна сказати, що поняття «світ» насамперед використовується через протиставлення «людина в світі — світ у людині». Людина завжди перебуває у стані внутрішнього роздвоєння на свідомо визначені «Я» і «не-Я». При цьому під «Я» прийнято розуміти саме внутрішній світ людини, а під «не-Я» — довкілля, яке безпосередньо чи опосередковано «обіймає» людину, є водночас основою і простором життєдіяльності людини.

Історичний розвиток уявлень про світ

В історичному поступі культури людського мислення уявлення світу набувало різного змісту і значень не тільки у формі буденного та загальносвітоглядного, про які йшлося вище. Існує ряд обґрунтованих різними вченнями системно-теоретичних понять, через які історично відбувалася конкретизація визначення світу. Зокрема, це такі поняття, як «Космос», «Всесвіт», «Галактика», «Земля», «Природа», «Атмосфера», «Гідросфера», «Літосфера», «Душа» та ін. Проте який би вимір світу ми не обирали, незмінним залишається визнання, що світ — це все те, що «висвічується» людині (чи протистоїть), і водночас усе те, у чому «висвічується» людина, тобто самореалізується.