Поняття про фотометрію. Світловий потік . Сила світла. Закони освітленості. Спектральна чутливість ока.

Поняття про фотометрію. Світловий потік . Сила світла. Закониосвітленості. Спектральна чутливість ока.

Зірки-основне джерело світла в Всесвіті.

Основним джерелом енергії , яке забезпечує життя рослинам, тваринам та людині, є сонячна енергія. Джерелом енергії Сонця та більшості зірок є термоядерні реакції перетворення водня в гелій. Зірки вважаються точковими джерелами світла.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ПОЛНЫЙ РЕФЕРАТ

Розділ оптики, в якому розглядаються питання вимірювання енергії, що переноситься електромагнітними хвилями оптичного діапазону, називається фотометрією.

Наше око сприймає з усього діапазону електромагнітних хвиль лише вузьку ділянку, звану видимим світлом. Цій ділянці відповідають довжини хвиль від 380 нм до 760 нм. Чутливість ока до світла з різними довжинами хвиль не однакова. Вона має максимум при λ=555 нм (зелена частина спектру) і швидко спадає до нуля при віддаленні від цього макси-муму

 Значення відносної спектральної чутливості обернено пропорційно зна-енням потоків енергії, які викликають однакове за інтенсивністю зорове від-чуття:

У зв’язку з такими особливостями ока кількісні характеристики світлових пучків оцінюються не за енергією, яку вони переносять, а за зоровим відчуттям.

Записане співвідношення називають законом зворотних квадратів.

1.Світло як будь-яке випромінювання переносить енергію від точки до точки. Енергія ,що переноситься хвилями через поверхню за одиницю часу називають потоком випромінювання або променистим потоком через поверхню. Він вимірюється у ватах. Якщо відстань від джерела світла до поверхні досить велика порівняно з розмірами самого джерела , то його можна вважати точковим. Для характеристики інтенсивності світла з урахуванням його здатності викликати зорове відчуття вводиться величина Ф, яку називають світловим по-током.

Світловий потік (Ф) – це фізична величина, яка дорівнює потужності видимої частини випромінювання, що поширюється усередині даного тілесного кута і оцінюється за дією цього випромінювання на нормальне око.