МИХАЙЛО БУЛГАКОВ (1891-1940)

bulgakovМИХАЙЛО БУЛГАКОВ (1891-1940)

Михайло Опанасович Булгаков народився 14 травня 1891 року в Києві в сім’ї російських інтелігентів. Батько майбутнього письменника був професором теології, він викладав у Духовній академії, був віруючою, дещо консервативною людиною. Після смерті батька (1907 р.) життя сім ї дещо змінилося.

Для Михайла Булгакова дитячі й юнацькі роки пов ’язані з Києвом. Він успішно навчався в гімназії, потім вступив до Київського університету, де вивчав медицину. У сімейних суперечках про Бога відстоював природниче вчення Дарвіна. 1916 — рік закінчення Михайлом вузу. Він був безкомпромісним, впевненим, з дещо консервативними монархістськими поглядами юнаком. Протягом двох років М. Булгаков був практикуючим земським лікарем, але все ж не полишав мрію професійно займатися літературною діяльністю. Деякий час як лікар Булгаков працював у Києві (1918 р.). Писати серйозно розпочав з 1921 року. У Києві написане оповідання «Незвичайні пригоди лікаря» (1921 р.). Потім були оповідання московського періоду про буремні часи своєї епохи, наснажені подіями громадянської війни, долями й характерами людей з народу. Творча манера Булгакова наближалась до чеховського стилю відтворення бідного, жахливого побуту темної забитої людини з низів.

 Булгаков — автор ліричного нарису «Київ місто» (1923р ). Перші збірки — «Оповідання», «Трактат про житло» (1926р.). Булгаков належав до тих письменників, що розглядали існуючі події з гуманістичних позицій заперечення насильства, збереження свободи й вільного розвитку особистості в складному вирі історичних подій. Пошук ідейно-соціальних орієнтирів, їхня втрата у цілих верств населення стає провідною ідейно-тематичною основою письменницьких пошуків М. Булгакова.

Найвідоміші твори цього періоду — роман «Біла гвардія» (1925— 1927 рр.), повісті «Багряний острів» (1924 р ), «Дияволіада» (1925 р.), «Собаче серце» (1925р ), «Фатальні яйця» (1925р ), комедія «Зойчина квартира» (1926р.). Вони викривають суспільні негаразди й соціальні протиріччя історичного постреволюційного часу.

Булгаков присвятив багато сил формуванню духовного, морально-етичного образу російського інтелігента. Пошук місця цієї людини, її роль в суспільстві приваблює Булгакова-письменника впродовж усього творчого шляху. Особливо показовим у цьому відношенні став лист М. Булгакова до уряду (1930 р ). Відхід від лозунгів, пишномовних агітаційних фраз, індивідуальність і самобутність виділяють серед інших цього видатного письменника-сатирика й драматурга.

Часто звертається М. Булгаков до класичних традицій російської літератури, до української національної культури. Таким і постає перед нами Михайло Булгаков — лікар-професіонал, талановитий драматург і прозаїк. Гармонія буття, внутрішній спокій непересічної людини, що ніколи не зраджувала своїм поглядам та ідеям, активно впроваджуючи їх в життя, — ось основний ідеал булгаківського ліричного героя, людини високоінтелігентної, мислячої.

Письменник виступає з п’єсами «Дні Турбіних» (1926р.), «Кабала святенників» (1936р.), «Останні дні» (1937р.), «Театральний роман» (1936—1937рр.). Тут відтворюється одвічна тема про роль і місце письменника-громадянина в суспільному оточенні. Показано, як можна служити своєму народу в ім’я гуманістичних ідеалів прогресу всього людства.

Початок роботи над романом про Бога та Сатану «Майстер і Маргарита» припадає на 1928рік. Тут відтворюються тяжкі шляхи інтелігента в пізнанні істини на тлі складних років в історії батьківщини письменника. Процес знецінення духовних ідеалів наскрізною лінією проходить в тексті твору. Людина змушена звертатися до питань буття, проблем вічності поруч із вирішенням ідей, що стоять на вістрі часу. Булгаков шукає мотиви єднання інтелігента> й простого народу, хоче бачити логічну виправданість й умотивованість вчинку, стежить за шляхами розквіту й зростання обумовленої душі в світі абсурду та хаосу. Останній варіант роману було завершено письменником у 1938році. Але за життя Булгакова твір не був опублікований.

Помер письменник 10 березня 1940 року в Москві.