Класифікація підприємств за розміром

За рівнем концентрації та централізації виробництва і капіталу підприємства поділяють на малі, середні та великі.

Термін «концентрація» означає зосередження, нагромадження, насиченість, об’єднання.

Централізація капіталу — процес добровільного об’єднання капіталів (акціонування) або поглинання одними капіталами інших, внаслідок чого відбувається процес укрупнення виробництва.

Показники рівня концентрації виробництва:

-чисельність зайнятих;

— обсяги виробництва;

— товарооборот;

— оборот капіталу;

— частка підприємства на товарному ринку;

— відсутність чи наявність конкуренції;

— відсутність чи наявність зовнішнього контролю.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО ПОЛНЫЙ РЕФЕРАТ

 Найпоширенішими критеріями визначення масштабів підприємств світовою практикою визнані:

— обсяг капіталу;

— чисельність зайнятих;

— обсяг випуску.

Вибір типу підприємства значною мірою залежить від галузі, обраної для здійснення підприємницької діяльності.

Масштаби підприємницької діяльності визначаються науково-технічною та виробничою спеціалізацією, кооперацією, інтенсивністю інтеграційних процесів.

Класифікація підприємств за визначеним вище критерієм має важливе значення для вибору організаційно-правової форми.

Головною організаційно-правовою формою для великого підприємства є акціонерне товариство (АТ).

Переваги великого виробництва порівняно з дрібним:

— технічні й технологічні переваги, зумовлені значно кращими фінансовими можливостями для використання досягнень НТП;

— економія від масштабу виробництва, комбінування та зайнятості;

— порівняно вища стійкість і стабільність (навіть в умовах скрутного фінансового становища великі підприємства, як правило, не ліквідуються, а тільки змінюють власника та структуру управління);

— більші можливості використання кредиту;

— переваги у сфері обігу (закупівля ресурсів оптом коштує дешевше), витрати на транспортування, зберігання та реалізацію великих партій товару нижчі в розрахунку на одиницю продукції.

Середні підприємства займають проміжне становище між малими і великими. їх значно менше, ніж дрібних, але більше, ніж великих. Вони спеціалізуються на обслуговуванні тих сегментів ринку, які невигідні чи через певні обставини не зайняті крупними або дрібними підприємствами. їхній асортимент не дуже різноманітний, але сталий, оскільки спеціалізовані ринки меншою мірою залежать від кон’юнктурних коливань.

Двоїста роль середніх підприємств:

-створюють конкурентне середовище для крупних підприємств;

— є проміжною сходинкою до монополізації;

— максимальна кількість саме середніх підприємств підпадає під процес поглинання;

-самі середні підприємства прагнуть займати монопольне (шишолістичне) становище в певних сегментах ринку.